Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi zaprasza do zapoznania się oraz przedstawienia oferty do Zapytania Ofertowego dot. opracowania koncepcji, organizację i koordynację 1-dniowego wydarzenia dot. Uroczystego uruchomienia Instytutu.

Pliki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe 1/ZO/WŁ/2022

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Informacja o ofertach  1/ZO/WŁ/2022

02.08.2022