Instytut Ekspertyz Medycznych

w Łodzi

O Instytucie

Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącą działalność naukową i badawczo-rozwojową.

Przedmiotem działalności Instytutu jest współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii z zakresu nauk medycznych, mająca na celu usprawnienie procesu opiniowania sądowo-lekarskiego i przeciwdziałanie przewlekłości postępowań w sprawach karnych i cywilnych wynikającej z niedostatecznej liczby podmiotów opiniujących i lekarzy biegłych z dziedziny medycyny oraz wydawaniu opinii nieprzydatnych dla prowadzonych postępowań.

Dyrektor IEM dr n. med. Agata Michalska   
Zastępca Dyrektora IEM prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski

Rada Naukowa IEM
Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk
Zastępca przewodniczącej: dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski
Sekretarz: dr n. med. Katarzyna Krekora

Członkowie:   
Prokurator dr Anna Jaskuła
Dr hab. n. med. Sławomir Jędrzejczyk
Dr n. med. Aneta Mamos
Dr Michał Paweł Poniatowski        
Prof. dr hab. n. med. Janusz Strzelczyk
Prokurator Barbara Sworobowicz
Prokurator Ewa Szatkowska
Dr Mateusz Tchórzewski
Mgr Wojciech Wiszowaty
Dr Ewelina Wojewoda

Struktura IEM
Dział Organizacyjny i Zamówień Publicznych        
– Dawid Koźmiński – Kierownik      
– Monika Firlit – Zastępca Kierownika
– Agnieszka Feliniak – starszy referent         
– Karina Michalska – starszy referent           
– Halina Pacuk – starszy referent       
– Ewelina Chmielewska – starszy referent

Zakład Błędów Medycznych
– prof. dr hab. n. med. Janusz Strzelczyk – Kierownik, profesor      
– prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha – profesor
– prof. nadzw. dr hab. n. med. Sławomir Jędrzejczyk – profesor Instytutu  
– dr n. med. Aneta Neskoromna-Jędrzejczak – profesor Instytutu

Zakład Traumatologii Sądowo-Lekarskiej    
– dr n. med. Agnieszka Machlańska – Kierownik, adiunkt   
– dr n. med. Tomasz Bara – adiunkt
– dr n. med. Katarzyna Krekora – adiunkt

Zakład Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej          
– dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski – Kierownik, profesor Instytutu          
– dr n. med. Paweł Papierz – adiunkt  
– dr n. med. i n. o zdr. Maciej Noga – adiunkt          
– mgr inż. Damian Kobylarz – starszy specjalista  
– mgr inż. Łukasz Niżnik – starszy specjalista     
– mgr inż. Alicja Krośniak – specjalista     

Zakład Prawa Medycznego    
– mgr Wojciech Wiszowaty – Kierownik, główny specjalista      
– mgr Michał Kaszubski – specjalista       
– dr n. med. Aneta Renata Mamos – adiunkt

Sekretariat      
– Marta Klimanek – Kierownik         
– Karolina Łodkowska – sekretarka

Radca prawny mgr Aleksandra Krawczyk
Główna księgowa Dorota Marczak
Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Bogusz Bomanowski

Rejestr

Podmiotów i osób fizycznych wydających
opinie sądowo-lekarskie.

W związku z organizacją ogólnopolskiego rejestru podmiotów i osób fizycznych wydających opinie sądowo-lekarskie Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi zwraca się z prośbą o przesłanie przez osoby zainteresowane danych dotyczących: 

– dla podmiotów: zakresu działalności opiniodawczej, danych teleadresowych (adres siedziby, numer telefonu, numer faxu, email, www), 

– dla osób fizycznych: specjalizacji, tytułu/stopnia naukowego, danych kontaktowych (numer telefonu, email), informacji o wpisie lub jego braku na listę biegłych sądowych, województwa zamieszkania. 

Powyższe informacje wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie i publikacji Państwa danych w rejestrze, prosimy kierować na adres mailowy: iem@iem.gov.pl

Przejdź do rejestru

Zakres działalności

1.
Analiza przyczyn błędów medycznych w różnych dziedzinach medycyny oraz uwarunkowań organizacyjnych mających wpływ na zaistniałe nieprawidłowości z opracowaniem projektów zmian legislacyjnych, które można wprowadzić w ramach organizacji systemu opieki zdrowotnej i kształcenia podyplomowego lekarzy.
2.
Opracowywanie standardów medycznych i orzeczniczych we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, katedrami i zakładami medycyny sądowej, towarzystwami naukowymi oraz izbami lekarskimi.
3.
Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej.
4.
Organizacja szkoleń dla lekarzy biegłych oraz wyrażających chęć pełnienia tej funkcji.
5.
Opracowywanie procedur mających na celu wspomaganie prowadzenia postępowań karnych i cywilnych.
6.
Szkolenia dla innych podmiotów i grup zawodowych.
1.
Analiza przyczyn błędów medycznych w różnych dziedzinach medycyny oraz uwarunkowań organizacyjnych mających wpływ na zaistniałe nieprawidłowości z opracowaniem projektów zmian legislacyjnych, które można wprowadzić w ramach organizacji systemu opieki zdrowotnej i kształcenia podyplomowego lekarzy.
2.
Opracowywanie standardów medycznych i orzeczniczych we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, katedrami i zakładami medycyny sądowej, towarzystwami naukowymi oraz izbami lekarskimi.
3.
Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej.
4.
Organizacja szkoleń dla lekarzy biegłych oraz wyrażających chęć pełnienia tej funkcji.
5.
Opracowywanie procedur mających na celu wspomaganie prowadzenia postępowań karnych i cywilnych.
6.
Szkolenia dla innych podmiotów i grup zawodowych.

Opinie sądowo-lekarskie

Instytut może opracowywać ekspertyzy i wydawać opinie w szczególności w sprawach, gdzie wystąpiły dwie sprzeczne opinie lub nie było możliwości skompletowania zespołu biegłych, wyłącznie na zlecenie sądów, prokuratur i innych organów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

Ekspertyzy i opinie przeznaczone dla podmiotów innych niż wymienione wcześniej, Instytut może wykonywać na podstawie upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach lub za zgodą Ministra Sprawiedliwości. Gotowość przyjmowania spraw do opiniowania zostanie ogłoszona po wyłonieniu kadry naukowej i ekspertów zewnętrznych.

Aktualności

Medicine and Law in Practice nr 2 – Czasopismo IEM

05.01.2024

Szanowni Państwo,  zachęcamy do pobrania i zapoznania się z drugim wydaniem naszego Czasopisma

Medicine and Law in Practice – Czasopismo IEM

19.09.2023

Szanowni Państwo,  zachęcamy do pobrania i zapoznania się z pierwszym wydaniem naszego Czasopisma

Gratulacje dla Pana mgr inż. Łukasza Niżnika

12.07.2024

Z dumą informujemy, że Pan Łukasz, zatrudniony w Zakładzie Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi, obronił swoją pracę magisterską na 5,0. Temat pracy: “Zielona synteza nanocząstek srebra AgNPs przy użyciu metanolowych ekstraktów […]

Gratulacje dla Pani mgr inż. Alicji Krośniak

04.07.2024

Z dumą informujemy, że Pani Alicja, zatrudniona w Zakładzie Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi, obroniła swoją pracę magisterską na 5,0. Temat pracy: “Badania autentyczności kamieni szlachetnych metodami spektroskopii oscylacyjnej” na kierunku […]

Notatka z II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej “Nauki medyczne w służbie wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania”

27.06.2024

W dniach 13-14 czerwca 2024 r. w Łodzi odbyła się II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Nauki medyczne w służbie wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania”, zorganizowana we współpracy z Międzynarodowym Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych w Białymstoku. […]

Oferta pracy IEM – pracownik sekretariatu

05.06.2024

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi ogłasza nabór do pracy pracownika administracyjnego na stanowisku sekretarki/sekretarza. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pełny etat, wynagrodzenie zasadnicze brutto 7000 zł, praca w dni robocze (poniedziałek – piątek) […]

Zapytanie ofertowe 4/ZO/WŁ/2024 – postępowanie unieważnione

28.05.2024

Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi zaprasza do zapoznania się oraz przedstawienia oferty do Zapytania Ofertowego dot. usługi dostarczenia zestawu gadżetów reklamowych stanowiących materiały promocyjne Instytutu Pliki do pobrania: Informacja o unieważnieniu Zapytania