Instytut Ekspertyz Medycznych

w Łodzi

O Instytucie

Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącą działalność naukową i badawczo-rozwojową.

Przedmiotem działalności Instytutu jest współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii z zakresu nauk medycznych, mająca na celu usprawnienie procesu opiniowania sądowo-lekarskiego i przeciwdziałanie przewlekłości postępowań w sprawach karnych i cywilnych wynikającej z niedostatecznej liczby podmiotów opiniujących i lekarzy biegłych z dziedziny medycyny oraz wydawaniu opinii nieprzydatnych dla prowadzonych postępowań.

Rejestr

Podmiotów i osób fizycznych wydających
opinie sądowo-lekarskie.

W związku z organizacją ogólnopolskiego rejestru podmiotów i osób fizycznych wydających opinie sądowo-lekarskie Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi zwraca się z prośbą o przesłanie przez osoby zainteresowane danych dotyczących: 

– dla podmiotów: zakresu działalności opiniodawczej, danych teleadresowych (adres siedziby, numer telefonu, numer faxu, email, www), 

– dla osób fizycznych: specjalizacji, tytułu/stopnia naukowego, danych kontaktowych (numer telefonu, email), informacji o wpisie lub jego braku na listę biegłych sądowych, województwa zamieszkania. 

Powyższe informacje wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie i publikacji Państwa danych w rejestrze, prosimy kierować na adres mailowy: iem@iem.gov.pl

Przejdź do rejestru

Zakres działalności

1.
Analiza przyczyn błędów medycznych w różnych dziedzinach medycyny oraz uwarunkowań organizacyjnych mających wpływ na zaistniałe nieprawidłowości z opracowaniem projektów zmian legislacyjnych, które można wprowadzić w ramach organizacji systemu opieki zdrowotnej i kształcenia podyplomowego lekarzy.
2.
Opracowywanie standardów medycznych i orzeczniczych we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, katedrami i zakładami medycyny sądowej, towarzystwami naukowymi oraz izbami lekarskimi.
3.
Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej.
4.
Organizacja szkoleń dla lekarzy biegłych oraz wyrażających chęć pełnienia tej funkcji.
5.
Opracowywanie procedur mających na celu wspomaganie prowadzenia postępowań karnych i cywilnych.
6.
Szkolenia dla innych podmiotów i grup zawodowych.
1.
Analiza przyczyn błędów medycznych w różnych dziedzinach medycyny oraz uwarunkowań organizacyjnych mających wpływ na zaistniałe nieprawidłowości z opracowaniem projektów zmian legislacyjnych, które można wprowadzić w ramach organizacji systemu opieki zdrowotnej i kształcenia podyplomowego lekarzy.
2.
Opracowywanie standardów medycznych i orzeczniczych we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, katedrami i zakładami medycyny sądowej, towarzystwami naukowymi oraz izbami lekarskimi.
3.
Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej.
4.
Organizacja szkoleń dla lekarzy biegłych oraz wyrażających chęć pełnienia tej funkcji.
5.
Opracowywanie procedur mających na celu wspomaganie prowadzenia postępowań karnych i cywilnych.
6.
Szkolenia dla innych podmiotów i grup zawodowych.

Opinie sądowo-lekarskie

Instytut może opracowywać ekspertyzy i wydawać opinie w szczególności w sprawach, gdzie wystąpiły dwie sprzeczne opinie lub nie było możliwości skompletowania zespołu biegłych, wyłącznie na zlecenie sądów, prokuratur i innych organów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

Ekspertyzy i opinie przeznaczone dla podmiotów innych niż wymienione wcześniej, Instytut może wykonywać na podstawie upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach lub za zgodą Ministra Sprawiedliwości. Gotowość przyjmowania spraw do opiniowania zostanie ogłoszona po wyłonieniu kadry naukowej i ekspertów zewnętrznych.

Aktualności

Medicine and Law in Practice nr 2 – Czasopismo IEM

05.01.2024

Szanowni Państwo,  zachęcamy do pobrania i zapoznania się z drugim wydaniem naszego Czasopisma

Medicine and Law in Practice – Czasopismo IEM

19.09.2023

Szanowni Państwo,  zachęcamy do pobrania i zapoznania się z pierwszym wydaniem naszego Czasopisma

Wynik wyborów uzupełniających do Rady Naukowej IEM w Łodzi

16.02.2024

OGŁOSZENIE KOMISJI WYBORCZEJ  W SPRAWIE  WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU EKSPERTYZ MEDYCZNYCH W ŁODZI WYZNACZONYCH NA DZIEŃ 15 LUTEGO 2024 ROKU W związku z wyznaczeniemw drodze zarządzenia nr 6/2024 z dnia 18 stycznia 2024 […]

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Specjalisty w Zakładzie Prawa Medycznego Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi.

09.02.2024

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 18.01.2024 r. konkurs nr 4/ZPM na stanowisko Specjalisty w Zakładzie Prawa Medycznego Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na […]

Oferta Pracy – Specjalista w Zakładzie TRiS IEM -Zarządzenie nr 12/2024

09.02.2024

Zarządzenie nr 12/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku Dyrektora Instytutu Ekspertyz Medycznych w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Specjalisty w Zakładzie Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi Na podstawie art. 43 […]

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Adiunkta w ZTSL (nr 4/ZTSL)

07.02.2024

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Traumatologii Sądowo-Lekarskiej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi. Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 15.01.2024 r. konkurs nr 4/ZTSL na stanowisko Adiunkta w […]

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Starszego Specjalisty w ZTRiS (nr 6/ZTRiS)

07.02.2024

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Starszego Specjalisty w Zakładzie Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi. Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 15.01.2024 r. konkurs nr 6/ZTRiS na […]

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty w ZTiRS (nr 5/ZTiRS)

07.02.2024

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Specjalisty w Zakładzie Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi. Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 15.01.2024 r. konkurs nr 5/ZTRiS na stanowisko […]