Instytut Ekspertyz Medycznych

w Łodzi

O Instytucie

Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącą działalność naukową i badawczo-rozwojową.

Przedmiotem działalności Instytutu jest współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii z zakresu nauk medycznych, mająca na celu usprawnienie procesu opiniowania sądowo-lekarskiego i przeciwdziałanie przewlekłości postępowań w sprawach karnych i cywilnych wynikającej z niedostatecznej liczby podmiotów opiniujących i lekarzy biegłych z dziedziny medycyny oraz wydawaniu opinii nieprzydatnych dla prowadzonych postępowań.

Rejestr

Podmiotów i osób fizycznych wydających
opinie sądowo-lekarskie.

W związku z organizacją ogólnopolskiego rejestru podmiotów i osób fizycznych wydających opinie sądowo-lekarskie Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi zwraca się z prośbą o przesłanie przez osoby zainteresowane danych dotyczących: 

– dla podmiotów: zakresu działalności opiniodawczej, danych teleadresowych (adres siedziby, numer telefonu, numer faxu, email, www), 

– dla osób fizycznych: specjalizacji, tytułu/stopnia naukowego, danych kontaktowych (numer telefonu, email), informacji o wpisie lub jego braku na listę biegłych sądowych, województwa zamieszkania. 

Powyższe informacje wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie i publikacji Państwa danych w rejestrze, prosimy kierować na adres mailowy: iem@iem.gov.pl

Przejdź do rejestru

Zakres działalności

1.
Analiza przyczyn błędów medycznych w różnych dziedzinach medycyny oraz uwarunkowań organizacyjnych mających wpływ na zaistniałe nieprawidłowości z opracowaniem projektów zmian legislacyjnych, które można wprowadzić w ramach organizacji systemu opieki zdrowotnej i kształcenia podyplomowego lekarzy.
2.
Opracowywanie standardów medycznych i orzeczniczych we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, katedrami i zakładami medycyny sądowej, towarzystwami naukowymi oraz izbami lekarskimi.
3.
Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej.
4.
Organizacja szkoleń dla lekarzy biegłych oraz wyrażających chęć pełnienia tej funkcji.
5.
Opracowywanie procedur mających na celu wspomaganie prowadzenia postępowań karnych i cywilnych.
6.
Szkolenia dla innych podmiotów i grup zawodowych.
1.
Analiza przyczyn błędów medycznych w różnych dziedzinach medycyny oraz uwarunkowań organizacyjnych mających wpływ na zaistniałe nieprawidłowości z opracowaniem projektów zmian legislacyjnych, które można wprowadzić w ramach organizacji systemu opieki zdrowotnej i kształcenia podyplomowego lekarzy.
2.
Opracowywanie standardów medycznych i orzeczniczych we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, katedrami i zakładami medycyny sądowej, towarzystwami naukowymi oraz izbami lekarskimi.
3.
Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej.
4.
Organizacja szkoleń dla lekarzy biegłych oraz wyrażających chęć pełnienia tej funkcji.
5.
Opracowywanie procedur mających na celu wspomaganie prowadzenia postępowań karnych i cywilnych.
6.
Szkolenia dla innych podmiotów i grup zawodowych.

Opinie sądowo-lekarskie

Instytut może opracowywać ekspertyzy i wydawać opinie w szczególności w sprawach, gdzie wystąpiły dwie sprzeczne opinie lub nie było możliwości skompletowania zespołu biegłych, wyłącznie na zlecenie sądów, prokuratur i innych organów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

Ekspertyzy i opinie przeznaczone dla podmiotów innych niż wymienione wcześniej, Instytut może wykonywać na podstawie upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach lub za zgodą Ministra Sprawiedliwości. Gotowość przyjmowania spraw do opiniowania zostanie ogłoszona po wyłonieniu kadry naukowej i ekspertów zewnętrznych.

Aktualności

Medicine and Law in Practice – Czasopismo IEM

19.09.2023

Szanowni Państwo,  zachęcamy do pobrania i zapoznania się z pierwszym wydaniem naszego Czasopisma

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ZP/TP/2023 – Dostawa specjalistycznego wyposażenia laboratoryjnego i nielaboratoryjnego wraz z oprogramowaniem do celów badawczych na potrzeby realizacji projektów badawczych ZTRiS IEM

27.10.2023

Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi zaprasza Państwa do zapoznania się z treścią postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 […]

Zapytanie Ofertowe 4/ZO/WŁ/2023 – Dostawa urządzeń biurowych, komputerów przenośnych wraz z akcesoriami oraz oprogramowania

26.10.2023

Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi zaprasza do zapoznania się oraz przedstawienia oferty do Zapytania Ofertowego dot. dostarczenia urządzeń biurowych, komputerów przenośnych wraz z akcesoriami oraz oprogramowania Pliki do pobrania: Zapytanie Ofertowe 4/ZO/WŁ/2023 Załącznik nr 1 […]

Zapytanie Ofertowe 3/ZO/WŁ/2023 -postępowanie unieważnione – Dostawa urządzeń biurowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami

17.10.2023

Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi zaprasza do zapoznania się oraz przedstawienia oferty do Zapytania Ofertowego dot. dostarczenia wyposażenia urządzeń biurowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami Pliki do pobrania: Informacja o unieważnieniu 3/ZO/WŁ/2023 […]

Oferta pracy IEM – pracownik sekretariatu

11.10.2023

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi ogłasza nabór do pracy pracownika administracyjnego na stanowisku sekretarki/sekretarza. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pełny etat, wynagrodzenie zasadnicze brutto 5200 zł, praca w dni robocze (poniedziałek – piątek) […]

NIL – Szkolenie dla kandydatów na biegłych i biegłych sądowych

20.09.2023

Zachęcamy do zapoznania się z propozycją szkoleń Naczelnej Izby Lekarskiej dla kandydatów na biegłych i biegłych sadowych https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/870-szkolenie-dla-kandydatow-na-bieglych-i-bieglych-sadowych