Instytut Ekspertyz Medycznych

w Łodzi

O Instytucie

Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącą działalność naukową i badawczo-rozwojową.

Przedmiotem działalności Instytutu jest współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii z zakresu nauk medycznych, mająca na celu usprawnienie procesu opiniowania sądowo-lekarskiego i przeciwdziałanie przewlekłości postępowań w sprawach karnych i cywilnych wynikającej z niedostatecznej liczby podmiotów opiniujących i lekarzy biegłych z dziedziny medycyny oraz wydawaniu opinii nieprzydatnych dla prowadzonych postępowań.

Rejestr

Podmiotów i osób fizycznych wydających
opinie sądowo-lekarskie.

W związku z organizacją ogólnopolskiego rejestru podmiotów i osób fizycznych wydających opinie sądowo-lekarskie Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi zwraca się z prośbą o przesłanie przez osoby zainteresowane danych dotyczących: 

– dla podmiotów: zakresu działalności opiniodawczej, danych teleadresowych (adres siedziby, numer telefonu, numer faxu, email, www), 

– dla osób fizycznych: specjalizacji, tytułu/stopnia naukowego, danych kontaktowych (numer telefonu, email), informacji o wpisie lub jego braku na listę biegłych sądowych, województwa zamieszkania. 

Powyższe informacje wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie i publikacji Państwa danych w rejestrze, prosimy kierować na adres mailowy: iem@iem.gov.pl

Przejdź do rejestru

Zakres działalności

1.
Analiza przyczyn błędów medycznych w różnych dziedzinach medycyny oraz uwarunkowań organizacyjnych mających wpływ na zaistniałe nieprawidłowości z opracowaniem projektów zmian legislacyjnych, które można wprowadzić w ramach organizacji systemu opieki zdrowotnej i kształcenia podyplomowego lekarzy.
2.
Opracowywanie standardów medycznych i orzeczniczych we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, katedrami i zakładami medycyny sądowej, towarzystwami naukowymi oraz izbami lekarskimi.
3.
Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej.
4.
Organizacja szkoleń dla lekarzy biegłych oraz wyrażających chęć pełnienia tej funkcji.
5.
Opracowywanie procedur mających na celu wspomaganie prowadzenia postępowań karnych i cywilnych.
6.
Szkolenia dla innych podmiotów i grup zawodowych.
1.
Analiza przyczyn błędów medycznych w różnych dziedzinach medycyny oraz uwarunkowań organizacyjnych mających wpływ na zaistniałe nieprawidłowości z opracowaniem projektów zmian legislacyjnych, które można wprowadzić w ramach organizacji systemu opieki zdrowotnej i kształcenia podyplomowego lekarzy.
2.
Opracowywanie standardów medycznych i orzeczniczych we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, katedrami i zakładami medycyny sądowej, towarzystwami naukowymi oraz izbami lekarskimi.
3.
Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej.
4.
Organizacja szkoleń dla lekarzy biegłych oraz wyrażających chęć pełnienia tej funkcji.
5.
Opracowywanie procedur mających na celu wspomaganie prowadzenia postępowań karnych i cywilnych.
6.
Szkolenia dla innych podmiotów i grup zawodowych.

Opinie sądowo-lekarskie

Instytut może opracowywać ekspertyzy i wydawać opinie w szczególności w sprawach, gdzie wystąpiły dwie sprzeczne opinie lub nie było możliwości skompletowania zespołu biegłych, wyłącznie na zlecenie sądów, prokuratur i innych organów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

Ekspertyzy i opinie przeznaczone dla podmiotów innych niż wymienione wcześniej, Instytut może wykonywać na podstawie upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach lub za zgodą Ministra Sprawiedliwości. Gotowość przyjmowania spraw do opiniowania zostanie ogłoszona po wyłonieniu kadry naukowej i ekspertów zewnętrznych.

Aktualności

Medicine and Law in Practice – Czasopismo IEM

19.09.2023

Szanowni Państwo,  zachęcamy do pobrania i zapoznania się z pierwszym wydaniem naszego Czasopisma

NIL – Szkolenie dla kandydatów na biegłych i biegłych sądowych

20.09.2023

Zachęcamy do zapoznania się z propozycją szkoleń Naczelnej Izby Lekarskiej dla kandydatów na biegłych i biegłych sadowych https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/870-szkolenie-dla-kandydatow-na-bieglych-i-bieglych-sadowych

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na najlepszą pracę magisterską

01.09.2023

Na podstawie § 6 ust 4 Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2023 Dyrektora Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą pracę […]

Zapytanie Ofertowe 2/ZO/WŁ/2023 – Realizacja wydarzenia – I Konferencja Interdyscyplinarna organizowana przez IEM

27.07.2023

Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi zaprasza do zapoznania się oraz przedstawienia oferty do Zapytania Ofertowego dot. usługi organizacji konferencji dla Instytutut  w dniach 14-15 września 2023 roku, organizacji technicznej bankietu w dniu 14 września 2023 […]

Zapytanie Ofertowe 1/ZO/WŁ/2023 – Dostawa gadżetów reklamowych na potrzeby IEM

20.07.2023

Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi zaprasza do zapoznania się oraz przedstawienia oferty do Zapytania Ofertowego dot. usługi dostarczenia zestawu gadżetów reklamowych stanowiących materiały promocyjne Instytutu Pliki do pobrania: Zapytanie Ofertowe 1/ZO/WŁ/2023  Załącznik nr 1 – […]

ZARZĄDZENIE nr 11/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą pracę magisterską

28.06.2023

ZARZĄDZENIE nr 11/2023  Dyrektora Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi z dnia 23.06.2023 roku.w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą pracę magisterską Na podstawie § 3 ust 3 i § 10 ust 11 Statutu Instytutu Ekspertyz Medycznych […]