1) Jurowski K., Paprotny Ł., Zakrzewski M., Wianowska D., Kasprzyk-Pochopień J., Herman M., … & Kubrak T. (2022). The Development of New Methodology for Determination of Vincristine (VCR) in Human Serum Using LC-MS/MS-Based Method for Medical Diagnostics. Molecules (IF 4,927) 27(22), 7945.

2) Milan J., Frydrych, A., Noga M., Kondratowicz-Pietruszka E., Krośniak M., & Jurowski K. (2022). The Control of Novel and Traditional Elemental Impurities: Ag, Au, Co, Cs, Li, Mo, Se, Sr, and V in Mint Tea Infusions (Peppermint, Mentha piperita L.) Available in Poland: A Health Risk Assessment. International Journal of Environmental Research and Public Health (IF 4,614) 19(24), 16564.

3) Noga M., Jurowski K. Nowiczoki – fosforoorganiczne bojowe środki trujące o działaniu paralityczno-drgawkowym. Biuletyn Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi, 2022, 26-30

4) Noga M., Jurowski K. What do we currently know about Novichoks? The state of the art. Archives of Toxicology (IF 6.168) 10.1007/s00204-022-03437-5

5) Noga M., Jurowski K. Nowe możliwości w badaniach i analizach toksykologicznych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Biuletyn Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi, 2022, 31-38

6) Jędrzejczyk S. Rola rekomendacji i certyfikatów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w opiniowaniu sądowo-lekarskim w położnictwie i ginekologii. Biuletyn Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi, 2022, 16-20

7) Krekora K. Klinimetria w opiniodawstwie sądowo-lekarskim w celach odszkodowawczych – część 1. Biuletyn Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi, 2022, 21-25

8) Papierz P. Sposób przeprowadzania badań stanu trzeźwości a opinia biegłego. Biuletyn Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi, 2022, 39-43

9) Machlańska A. Wstrząśnienie mózgu w ocenie sądowo-lekarskiej. Biuletyn Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi, 2022, 44-47

10) Mamos A. R., Wyrwas A. Możliwości dochodzenia roszczeń w przypadku zakażeń szpitalnych. Biuletyn Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi, 2022, 48-53

11) Warzocha K., Interna Szczeklika 2022, rozdz. Nowotwory układu chłonnego G.1, G.2.5., G.3. Medycyna Praktyczna 2022

05.01.2023