Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi zatrudni osobę na stanowisko kierownika sekretariatu. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pełny etat, wynagrodzenie zasadnicze brutto 6000 zł, praca w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 8.00-16.00, dostępny 1 etat.

Miejsce pracy: Łódź.

 

Wymogi konieczne:

– obywatelstwo polskie,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– wykształcenie średnie i 9-cio letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i 5-cio letni staż pracy,

– umiejętność obsługi pakietu Office,

– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

– komunikatywność,

– dyspozycyjność,

– prawo jazdy kat. B,

– umiejętność pracy pod presją czasu,

– mile widziane doświadczenie w pracy w placówkach medycznych i administracji publicznej.

 

Zakres zadań:

– prowadzenie obsługi kancelaryjnej Instytutu, Dyrektora i Rady Naukowej oraz komórek organizacyjnych,

– obsługa biurowa związana z prowadzeniem sekretariatu Instytutu,

– wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem posiedzeń Rady Naukowej oraz seminariów, konferencji i innych zebrań naukowych organizowanych w Instytucie,

– wykonywanie we współpracy z kierownikami zakładów prac techniczno-organizacyjnych związanych z przygotowywaniem planów badań naukowych Instytutu oraz prowadzenie dokumentacji z tego zakresu,

– wspieranie Działu Organizacyjnego i Działu Finansowego w ich obowiązkach, na polecenie Dyrektora.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres mailowy: iem@iemlodz.pl

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Ekspertz Medycznych w Łodzi w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.*

*w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji tekst usunąć

14.03.2022