Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Traumatologii Sądowo-Lekarskiej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi.

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 17.10.2022 r. konkurs nr 3/ZTSL na stanowisko Adiunkta Instytutu w Zakładzie Traumatologii Sądowo-Lekarskiej został rozstrzygnięty.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Adiunkta Instytutu wybrano Panią dr n. med. Agnieszkę Machlańską.

 

 

02.11.2022