Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 14.02.2023 r. konkurs nr 7/ZBM na stanowisko Profesora Instytutu w Zakładzie Błędów Medycznych został rozstrzygnięty.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Profesora Instytutu wybrano Panią dr n. med. Anetę Neskoromną-Jędrzejczak.

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Profesora Instytutu w Zakładzie Błędów Medycznych Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi

07.03.2023