Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi zaprasza Państwa do zapoznania się z treścią postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do negocjacji, bez ogłoszenia, prowadzonego na podstawie art. 209 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz do ofertowania w niniejszym postępowaniu na całość lub wybrane zadanie.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do negocjaji 1zpznbo22

wzór Umowy na dostawę 1zapznbo22

Załącznik nr 1 OPZ 1zpznbo22 – pdf

Załącznik nr 1 OPZ 1zpznbo22  – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 1zpznbo22

załącznik nr 3 Formularz asortymentowo-cenowy 2zpznbo22

13.12.2022