Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 06.03.2023 r. konkurs nr 4/ZTRiS na stanowisko Specjalisty w Zakładzie Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej IEM w Łodzi został rozstrzygnięty.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Specjalisty wybrano Pana inż. Damiana Kobylarza.

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Specjalisty w Zakładzie Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej IEM w Łodzi