Instytut
Ekspertyz
Medycznych

w Łodzi

O Instytucie

Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącą działalność naukową i badawczo-rozwojową.

Przedmiotem działalności Instytutu jest współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii z zakresu nauk medycznych, mająca na celu usprawnienie procesu opiniowania sądowo-lekarskiego i przeciwdziałanie przewlekłości postępowań w sprawach karnych i cywilnych wynikającej z niedostatecznej liczby podmiotów opiniujących i lekarzy biegłych z dziedziny medycyny oraz wydawaniu opinii nieprzydatnych dla prowadzonych postępowań.

Rejestr

Podmiotów i osób fizycznych wydających
opinie sądowo-lekarskie.

W związku z organizacją ogólnopolskiego rejestru podmiotów i osób fizycznych wydających opinie sądowo-lekarskie Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi zwraca się z prośbą o przesłanie przez osoby zainteresowane danych dotyczących: 

– dla podmiotów: zakresu działalności opiniodawczej, danych teleadresowych (adres siedziby, numer telefonu, numer faxu, email, www), 

– dla osób fizycznych: specjalizacji, tytułu/stopnia naukowego, danych kontaktowych (numer telefonu, email), informacji o wpisie lub jego braku na listę biegłych sądowych, województwa zamieszkania. 

Powyższe informacje wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie i publikacji Państwa danych w rejestrze, prosimy kierować na adres mailowy: iem@iem.gov.pl 

Przejdź do rejestru

Zakres działalności

1.

Analiza przyczyn błędów medycznych w różnych dziedzinach medycyny oraz uwarunkowań organizacyjnych mających wpływ na zaistniałe nieprawidłowości z opracowaniem projektów zmian legislacyjnych, które można wprowadzić w ramach organizacji systemu opieki zdrowotnej i kształcenia podyplomowego lekarzy.

2.

Opracowywanie standardów medycznych i orzeczniczych we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, katedrami i zakładami medycyny sądowej, towarzystwami naukowymi oraz izbami lekarskimi.

3.

Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej.

4.

Organizacja szkoleń dla lekarzy biegłych oraz wyrażających chęć pełnienia tej funkcji.

5.

Opracowywanie procedur mających na celu wspomaganie prowadzenia postępowań karnych i cywilnych.

Opracowywanie procedur
Szkolenia dla innych podmiotów i grup zawodowych.
6.

Szkolenia dla innych podmiotów i grup zawodowych.

Zakres działalności

1.

Analiza przyczyn błędów medycznych w różnych dziedzinach medycyny oraz uwarunkowań organizacyjnych mających wpływ na zaistniałe nieprawidłowości z opracowaniem projektów zmian legislacyjnych, które można wprowadzić w ramach organizacji systemu opieki zdrowotnej i kształcenia podyplomowego lekarzy.

2.

Opracowywanie standardów medycznych i orzeczniczych we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, katedrami i zakładami medycyny sądowej, towarzystwami naukowymi oraz izbami lekarskimi.

3.

Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej.

4.

Organizacja szkoleń dla lekarzy biegłych oraz wyrażających chęć pełnienia tej funkcji.

5.

Opracowywanie procedur mających na celu wspomaganie prowadzenia postępowań karnych i cywilnych.

Opracowywanie procedur
6.

Szkolenia dla innych podmiotów i grup zawodowych.

Szkolenia dla innych podmiotów i grup zawodowych.

Opinie sądowo-lekarskie

Instytut może opracowywać ekspertyzy i wydawać opinie w szczególności w sprawach, gdzie wystąpiły dwie sprzeczne opinie lub nie było możliwości skompletowania zespołu biegłych, wyłącznie na zlecenie sądów, prokuratur i innych organów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

Ekspertyzy i opinie przeznaczone dla podmiotów innych niż wymienione wcześniej, Instytut może wykonywać na podstawie upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach lub za zgodą Ministra Sprawiedliwości. Gotowość przyjmowania spraw do opiniowania zostanie ogłoszona po wyłonieniu kadry naukowej i ekspertów zewnętrznych.

IEM - Aktualności
Aktualności

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru

21.03.2023|

Ogłoszenie o wyborze kandydatów do Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza o przedłużenie naboru kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub [...]

Oferta pracy IEM – Główny Księgowy/Główna Księgowa

08.03.2023|

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi zatrudni głównego księgowego/główną księgową. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pełny etat, wynagrodzenie zasadnicze brutto 9000 zł, praca w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godz. 8.00-16.00, dostępny 1 [...]

Zarządzenie nr 6/2023

06.03.2023|

Dyrektora Instytutu Ekspertyz Medycznych z dnia 06 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Specjalisty w Zakładzie Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi Na podstawie art. 43 ust. 6 w [...]

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93

(budynek Alexander Plaza) NIP 9472006322 REGON 520659185

tel stacjonarny: 42 233 05 00